Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: wygórowane oczekiwania rynku

Bank Rezerwy Australii (RBA) opublikuje decyzję we wtorek o 6:30 polskiego czasu. My i rynek oczekujemy utrzymania stopy kasowej na 1,5 proc. Wraz z decyzją bank opublikuje komunikat bez konferencji prasowej.

Od czasu czerwcowego posiedzenia jedyna istotną zmianą po stronie fundamentów był spadek stopy bezrobocia do 5,5 proc. z 5,7 proc. Jest to najniższy poziom od czterech lat, a w ostatnich trzech miesiącach zatrudnienie w Australii wzrosło o 141 tys. Wskaźniki wyprzedzające rynku pracy (liczba ofert pracy, indeksy sentymentu przedsiębiorstw) także wskazują na kontynuacje wzrostu zatrudnienia. W ostatnim komunikacie RBA stwierdził, że „sygnały z rynku pracy pozostają mieszane” – to powinno ulec zmianie w tym tygodniu w stronę bardziej optymistycznej oceny. Mimo to w najważniejszym aspekcie dotyczącym inflacji RBA czeka na świeże dan o CPI za II kwartał, które zostaną opublikowane dopiero 26 lipca. Tym samym jesteśmy zdania, że RBA podtrzyma neutralne nastawienie i nie zmieni stopy kasowej.

Dla rynków najbardziej interesującą kwestią będzie, czy RBA pójdzie śladem innych banków centralnych i nakreśli drogę do odejścia od luźnej polityki. Zeszłotygodniowe komentarze ze strony prezesów Banku Kanady („stopy procentowe są nadzwyczajnie niskie”) oraz Banku Anglii („pewna forma redukcji stymulacji monetarnej staje się konieczna”) podniosły oczekiwania, że jastrzębi zwrot może pojawić się w komunikacie RBA. Sądzimy, że szanse na to są nikłe. Mimo że otoczenie globalne jest sprzyjające dla australijskiej gospodarki, wciąż jest za wcześnie, aby RBA rozważał porzucenie ekspansywnej polityki pieniężnej. Ożywienie wciąż jest słabe, a rynek pracy jest jeszcze daleko od stanu, w którym będzie generował wyraźną presję płacową. Stąd w dalszym ciągu nie brakuje niepewności wokół motorów wzrostu gospodarczego i inflacji w najbliższych kwartałach. Odraczanie startu cyklu zacieśniania monetarnego zdaje się odpowiednią strategią.

Utrzymując komunikat w tym tonie, RBA może przynieść rozczarowanie dla uczestników rynku. W ostatnich dniach wycena podwyżki stopy kasowej do końca roku skoczyła z 2 pb do 12 pb wyłącznie w oparciu o rewaluację nastawienia względem polityki ECB, BoC i BoE (po wypowiedziach prezesów tych banków). Uważamy, że rynek niesłusznie zmienia postrzeganie perspektyw polityki RBA, stąd zakładany neutralny przekaz RBA może przynieść osłabienie AUD co najmniej w pierwszej reakcji. Większym zaskoczeniem będzie, jeśli zamiast zaostrzenia retoryki na przyszłotygodniowym posiedzeniu i w najbliższych komentarzach władz monetarnych głównym przesłaniem będzie zaniepokojenie siłą waluty. Wartość dolara australijskiego do koszyka ważonego obrotami handlowymi (kurs efektywny) wzrosła w rok o ponad 7 proc. a w samym czerwcu podniosła się o 3,5 proc. Werbalna interwencja RBA może być katalizatorem dla szybszej redukcji długich pozycji i głębszej przeceny waluty.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.