Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: sprzeciwić się trendowi

Decyzja RBA zostanie ogłoszona we wtorek 1 sierpnia o 6:30. My i konsensus zakładamy utrzymanie stopy kasowej na 1,50 proc. Wraz z decyzją opublikowany zostanie komunikat.

W ciągu ostatnich tygodni na rynku narosły spekulacje, że RBA popłynie z nurtem normalizacji polityki monetarnej, jaki ogarnął inne banki centralne. Na tej podstawie RBA miałby wkrótce przyjąć bardziej jastrzębi ton w komunikacie i zasugerować wcześniejszy termin rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. Spekulacje te zostały jednak ucięte przez prezesa Lowe’a i wiceprezesa Debelle pokazały, że bank nie spieszy się do zmiany nastawienia. W końcu inflacja w Australii wciąż pozostaje poniżej celu RBA (ustalonego jako przedział 2-3 proc.). Jakkolwiek RBA mógłby potraktować niższe odczyty CPI jako przejściowe, bank większy nacisk kładzie na niezakłócanie odbudowy rynku pracy który poprzez rosnące płace wsparłby inflację w średnim i długim terminie. Dodatkowo ostatni rajd aprecjacyjny AUD będzie powstrzymywał RBA od zbyt optymistycznego języka, aby bardziej nie podsycać umocnienia waluty.

Biorąc pod uwagę, że ostatnie wypowiedzi Lowe’a i Debelle były odczytane jako odparcie jastrzębich oczekiwań rynku, neutralne stanowisko w komunikacie ma nikłe szanse zaciążyć mocniej na wartości AUD. RBA dalej powinien pozostawać otwarty na każdy scenariusz rozwoju wypadków, mimo to nie można wykluczyć, że bank wyrazi podwyższone obawy o ostatnie umocnienie waluty, które może zagrozić powrotowi inflacji do celu. Taka werbalna interwencja może być gołębim zaskoczeniem, jednak jest mało realne, aby kurs walutowy był wystarczającym powodem dla banku, by w oświadczeniu podwyższyć ryzyko obniżki stóp procentowych. Tym samym są małe szanse, aby decyzja skłoniła inwestorów do porzucania AUD, szczególnie kiedy wzrosty AUD/USD dalej są posiłkowane sceptycyzmem w stosunku do USD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.