Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: ryzyka po gołębiej stronie

Decyzja Banku Rezerwy Australii (RBA) zostanie opublikowana we wtorek 7 listopada o 4:30. Żaden z analityków ankietowanych przez Bloomberga nie spodziewa się zmiany stopy kasowej, która wynosi 1,50 proc.

Dane opublikowane od ostatniego posiedzenia w październiku generalnie rozczarowywały. Inflacja za III kwartał na 1,8 proc. r/r wypadła gorzej od prognoz (2,0 proc.), podobnie jak inflacja bazowa (1,8 proc.), utrzymując obie miary poniżej celu inflacyjnego określonego przedziałem 2-3 proc. Dodatkowo australijski urząd statystyczny zakomunikował aktualizację wag w koszyku inflacyjnym, dzięki czemu CPI zostanie jednorazowo obniżony o 0,25 pkt. proc., jeszcze bardziej oddalając wskaźnik o celu. Konsumpcja prywatna pozostaje słaba - w dwóch ostatnich miesiącach (sierpień-wrzesień) sprzedaż detaliczna skurczyła się łącznie o 0,5 proc. Chociaż popyt na kredyt wzrósł we wrześniu (2 proc. /m), to jednak wysoki poziom zadłużenia i słaba dynamika wynagrodzeń przekładają się na osłabienie konsumpcji.

Powszechnie oczekiwane jest, że RBA obniży prognozy inflacji, jednak pytanie jest o ile? Tylko kosmetyczna rewizja o korektę urzędu statystycznego raczej skupi się na prognozach krótkoterminowych, jednak jeśli wartości dla grudnia 2018 r. i/lub czerwca 2019 r. zostaną obniżone pod 2 proc., będzie to wyraźna sugestia, że RBA będzie miał problem z uzasadnieniem podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku.

Miesiąc temu rynek niemal w pełni wyceniał pierwszą podwyżkę o 25 pb w sierpniu 2018 r., ale po rozczarowujących danych o CPI odsunął wycenę na listopad 2018. Ta wycena może jednak wydać się wygórowana, jeśli neutralne stanowisko RBA zostanie wzbogacone o podkreślenie dwustronnych ryzyk dla perspektyw polityki monetarnej (dotychczas bank zakładał, że następnym posunięciem będzie podwyżka). Rynek walutowy również nie jest od końca przygotowany i ewentualne gołębie wzmianki w komunikacie stanowią ryzyko wyprzedaży AUD.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.