Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: niewiele zmian od ostatniego razu

Decyzja Banku Rezerwy Australii zostanie opublikowana we wtorek 4 września o 6:30 polskiego czasu. Oczekujemy utrzymania stopy kasowej na 1,50 proc.

W ciągu ostatniego miesiąca dane z Australii wypadały pozytywnie. Silniej od prognoz wypadła sprzedaż detaliczna i wzrost zatrudnienia, poprawiły się wskaźniki zaufania biznesu (choć nastroje konsumentów dołowały). Dane o wydatkach inwestycyjnych przedsiębiorstw po II kw. wskazały na silny skok w planach inwestycji na lata 2017/2018. Słabiej natomiast ma się rynek nieruchomości (spadek cen w sierpniu).

Dla RBA powyższe dane oraz generalnie pozytywne tło globalne powinny wspierać dotychczasowe neutralne nastawienie banku. Prawdopodobne jest powtórzenie komunikatu sprzed miesiąca, że utrzymywanie stopy procentowej na obecnym poziomie będzie odpowiednie dla zrównoważonego wzrostu i powrotu inflacji do celu.

Rynek nie ma wygórowanych oczekiwań w stosunku do RBA, wyceniając jedynie 6 proc. szans na podwyżkę w tym roku i pełną podwyżkę dopiero za rok. Stąd podtrzymanie tonu z ostatniego komunikatu powinno mieć neutralny pływ na AUD.

Ponieważ AUD/USD utrzymuje się blisko tegorocznych szczytów, możliwe jest zaostrzenie retoryki wokół kursu walutowego. W sierpniu RBA (przy AUD/USD 0,80) zauważył w komunikacie, że AUD umocnił się, częściowo odzwierciedlając słabość USD, a także stwierdził dość oględnie, że „wysoki kurs walutowy będzie hamować presję cenową” oraz „ciążył na perspektywach wzrostu i zatrudnienia”. Jeśli teraz wyrazi bardziej bezpośrednie obawy o wpływ bieżącego kursu na prognozy gospodarcze, będzie to gołębi akcent. Mimo to uważamy za mało prawdopodobne, aby werbalna uwaga miała się przerodzić w interwencję walutową lub przyczynić się do powrotu banku do gołębiego nastawienia.

Utrzymując bez zmian komunikat, a w szczególności fragment o walucie, może dać umiarkowany pozytywny impuls dla AUD (AUD/USD 20-30 pipsów) w zgodzie z panującym klimatem inwestycyjnym (pomijając przejściowy wpływ Korei Płn.). Jednocześnie jesteśmy zdania, że może to być ostatni zryw i w reakcji na decyzję szukalibyśmy okazji do sprzedaży AUD/USD. Dalej w tygodniu mamy kilka istotnych publikacji makro z Australii -  PKB (środa), sprzedaż detaliczna i bilans handlowy (oba w czwartek). Wyśrubowane konsensusy prognoz ustawiają wysoko poprzeczkę dla pozytywnych zaskoczeń, za to czynią AUD odkrytego na rozczarowanie.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.