Opinie
Autor: Kornel Kot

Przed NFP: nisko zawieszone oczekiwania

Wyraźne zaskoczenie raportem ADP przyczyniło się do napływu bardziej pozytywnych prognoz. Mediana najnowszych prognoz jest zdecydowanie wyższa, bowiem zgodnie z nią należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia o kolejne 201 tys. W nieco bardziej optymistyczny nastrój wprawia skośność rozkładu szacunków, która nie neguje odczytu rzędu 220-230 tys.

Istotnym problemem dla ponadprzeciętnych przyrostów wydaje się być sytuacja w amerykańskim budownictwie, które jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Odnotowanie gorszych wskazań nie będzie rzutowało na stopie bezrobocia. Spodziewamy się, że pozostanie ona na poziomie 4,7 proc., znajdując się tym samym blisko równowagowej stopy NAIRU.

Nawet wysoce rozczarowujące wskazanie nie powinno być sygnałem ostrzegawczym dla członków FOMC, którzy w trakcie ostatniego posiedzenia zdecydowali się na wyjątkowo gołębią podwyżkę stóp procentowych. Z wypowiedzi amerykańskich decydentów można wysnuć wniosek, że większość z nich pozostaje spokojna o funkcjonowanie rynku pracy. Nic dziwnego, bowiem styczniowe oraz lutowe wskazanie zapewniły zespołowi Janet Yellen dawkę wytchnienia i możliwość zwrócenia uwagi na branżę nieruchomości czy notowania spółek przy Wall Street. Naszym zdaniem perspektywa dodatkowych dwóch podwyżek pozostaje stosunkowo niezagrożona.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.