Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed ECB: porządkowanie stanowiska

Od czasu poprzedniego posiedzenia w marcu dane makro z gospodarki strefy euro podtrzymują solidny trend przyspieszenia ożywienia. W ślad za imponującymi odczytami indeksów PMI stopniowo ruszają twarde dane. Na tej podstawie rynek zbudował już konsensus, że przyszłość polityki ECB będzie polegać na odchodzeniu od ultra-łagodnego nastawienia. Nawet w protokole z posiedzenia ECB napisano, że „dyskusja na temat normalizacji polityki wkrótce będzie wymagana”.

Jednak nie wszystko po stronie makro budzi uśmiech na twarzy członków Rady Prezesów. Problemem pozostaje trwałość ostatniego odbicia inflacji, które w głównej mierze posiłkowało się wyższymi cenami ropy naftowej. Gdy ten efekt zaczął zanikać, powrót inflacji do celu ponownie stanął pod znakiem zapytania. Co więcej, inflacja bazowa pozostaje uporczywie nisko, a przy stopie bezrobocia w wielu krajach bloku wciąż wysoko, szanse na presję płacową są niewielkie. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne także zaczęły ostatnio się obniżać.

Zatem bezpieczniej dla ECB jest przeczekać posiedzenie w tym tygodniu i spokojnie poczekać na więcej danych z gospodarki. Ma to dodatkowy sens pod kątem tego, że znajdujemy się w środku wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Choć może nam się wszystkim wydawać, że zwycięstwo Emmanuela Macrona jest przesądzone, bank centralny nie może opierać swojej polityki na sondażowych przewidywaniach. Ponadto prezes Draghi i spółka powinni starać się uniknąć błędu w komunikacji, jakie pojawiły się ostatnim razem. Marcowa konferencja Draghiego została odebrana jako jastrzębia, a efekt ten został spotęgowany późniejszymi komentarzami niektórych członków Rady Prezesów, na podstawie których rynek zaczął budować oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku. Jednak później włożono sporo wysiłku (wywiady Draghiego i Praeta oraz artykuł Reutersa w oparciu o anonimowe źródła z banku), aby naprostować sytuację i dowieść, że rynek „nadinterpretował” przekaz ECB.

Sądzimy, że w czwartek Draghi poprowadzi konferencję właśnie w tym kierunku, powtarzając swoje słowa z zeszłotygodniowego wystąpienia, że ryzyka dla perspektywy gospodarki przeważają po negatywnej stronie, „wciąż konieczna jest znacząca ekspansja monetarna”, a „inflacja bazowa nie wykazuje przekonującego trendu wzrostowego”. Choć jesteśmy zdania, że moment ogłoszenia decyzji o wygaszeniu programu skupu aktywów jest coraz bliżej (prawdopodobnie we wrześniu), ECB nie zacznie przygotowywać rynków na ten fakt wcześniej, niż w połowie roku.

Na razie jednak nie spodziewamy się istotnych zmian w stanowisku ECB. Rynek podchodzi do posiedzenia z lekko jastrzębimi nadziejami, więc pasywna postawa banku będzie umiarkowanym rozczarowaniem. Z perspektywy mocnego rajdu EUR w reakcji na wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji teraz waluta jest bardziej wrażliwa na gołębi wydźwięk konferencji Draghiego. Widzimy ryzyko spadku EUR/USD w reakcji na sygnały z posiedzenia, choć ruch nie powinien przekroczyć 1 proc. Istnieje istotne ryzyko, że osłabienie euro będzie wykorzystywane do zamknięcia krótkich pozycji przez tych inwestorów, którzy nie zdążyli zamknąć zabezpieczeń związanych z ryzykiem francuskich wyborów.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.