Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed ECB: nic istotnego do dodania

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję i komunikat w czwartek 14 grudnia o 13:45. My i konsensus nie oczekujemy zmian w parametrach polityki monetarnej (stopa referencyjna: 0 proc., stopa depozytowa: -0,40 proc., wielkość skupu aktywów: 30 mld EUR/mies.). Na 14:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa ECB M. Draghiego.

Do wielkich zmian w polityce monetarnej ECB doszło na ostatnim posiedzeniu w październiku, więc w tym miesiącu przekaz może być prosty i krótki. Powinniśmy usłyszeć, że przyspieszająca gospodarka strefy euro uzasadnia odchodzenie od ekspansywnej polityki pieniężnej, choć na polu inflacji wciąż nie można odtrąbić sukcesu, więc program QE powinien dalej trwać w 2018 r. Dla wzmocnienia „forward guidance” na konferencji prasowej prezes Draghi powinien podtrzymać zdanie, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie jeszcze długo po zakończeniu skupu aktywów, który może nastąpić we wrześniu przyszłego roku, ale nie musi, jeśli cen dla inflacji nie zostanie osiągnięty. Powtórzone też będzie, że ECB pozostawia sobie otwartą furtkę do powrotu do luzowania, jeśli warunki finansowej ulegną pogorszeniu, choć na tym etapie nikt już w to nie wierzy.

ECB chce utrzymać gołębi wydźwięk, w przeciwnym razie rynek szybko przejdzie do wyceniania szybszego tempa normalizacji polityki pieniężnej, co ryzykuje aprecjacją EUR, ciągnąc w dół ceny z importu. Słowa komunikatu zostaną jednak zestawione z wartościami nowych prognoz makroekonomicznych, z których powinien bić pozytywny obraz. Rewizje w górę wzrostu PKB za ten i kolejne dwa lata wydaje się oczywistością na fali imponujących odczytów wskaźników wyprzedzających. Ważniejsze jednak będą projekcje inflacji, o które wkrótce będzie rozbijać się debata między jastrzębiami i gołębiami w ECB. Przy wyższych cenach ropy naftowej główny wskaźnik inflacji prawdopodobnie zostanie podwyższony dla 2017 i 2018 r. Zmartwieniem ECB pozostaje jednak inflacja bazowa, która utknęła na 0,9 proc. r/r i raczej wymusi rewizję w dół wyniku średniorocznego. Korekta w dół dla przyszłego roku jest możliwa, ale jeśli prognozy dla kolejnych lat pozostaną bez zmian, dostarczy to argumentów dla jastrzębi. Ponadto pierwszy raz otrzymamy prognozy dla 2020 r. – projekcja CPI powyżej 1,8 proc. i bliżej celu inflacyjnego („blisko, ale poniżej 2 proc.) będzie miała jastrzębi wydźwięk.

Zatem wokół prognoz istnieje ryzyko jastrzębich zaskoczeń, które wyróżniłoby się z neutralno-gołębiego przekazu komunikatu i konferencji. Jednak jest to rezultat, na który rynek jest przygotowany, a ponieważ nie można zakładać prędkiej zmiany nastawienia ECB (potrzeba więcej dowodów odbicia inflacji), czwartkowa decyzja nie stanowi solidnego impulsu do umocnienia EUR.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.