Opinie
Autor: Konrad Białas

Przed BoJ: bez powodów do zmiany

Dwudniowe posiedzenie Banku Japonii (BoJ) kończy się w czwartek 21 grudnia w godzinach wczesno-porannych (ok. 4:00-6:00 rano polskiego czasu). My i konsensus zakładamy utrzymanie stóp procentowych bez zmian (główna stopa: -0,1 proc., cel dla rentowności 10-letnich obligacji: 0,0 proc.). Na godzinę 7:30 zaplanowana jest konferencja prasowa prezesa H. Kurody.

Sądzimy, że dla Japonii jest jeszcze za wcześnie na rozmowy o normalizacji polityki monetarnej i obecne łagodne nastawienie powinno zostać podtrzymane.  Choć gospodarka Japonii radzi sobie dobrze, korzystając na globalnej koniunkturze, perspektywy inflacji wciąż są niestabilne. Inflacja CPI w październiku spadła do 0,2 proc. r/r z 0,7 proc. we wrześniu. Inflacja bazowa (bez cen świeżej żywności) na 0,8 proc. r/r ma się lepiej, ale presję inflacyjną przejściowo podbijają ceny paliw. Bez tego nie widać, aby cel inflacyjny 2 proc. miał być prędko osiągnięty, co sugeruje, że BoJ nie rozpocznie dyskusji o normalizacji polityki pieniężnej przed 2019 rokiem.

Zainteresowanie może przenieść się na konferencję prasową prezesa Kurody. W listopadzie podczas konferencji w Zurychu Kuroda poruszył temat „stopy odwrotu”, co przez niektórych zostało odebrane jako sygnalizowanie przygotować do wcześniejszej normalizacji polityki. Teraz prezes BoJ będzie miał okazje rozwinął temu i wyjaśnić, co miał wówczas na myśli. Jednakże spodziewamy się, że Kuroda wykluczy dyskusję o rychłym odchodzeniu od ultra-luźnej polityki. Powinniśmy otrzymać zapewnienie, że w opinii BoJ polityka monetarna nie szkodzi sektorowi finansowemu i nie widać negatywnych efektów polityki niskich stóp procentowych.

Rynek walutowy dość obojętnie podchodzi do posiedzenia BoJ, choć podkreślenie przez Kurodę przywiązania do ekspansywnej polityki może przejściowo wywierać presję na JPY. Jednak bliskość okresu świątecznego prawdopodobnie zdławi płynności i zmarginalizuje wahania rynkowe.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.