Opinie
Autor: Kornel Kot

Polska: rządowe plany uderzą w żywność

Spodziewamy się, że wpływ wyższej opłaty na inflację CPI z wyłączeniem cen żywności będzie nieco mniejszy. Najbardziej podatną kategorią na powyższe zmiany są ceny usług transportowych, które w ostatnich miesiącach podlegały jedynie fluktuacjom na światowym parkiecie. W powszechnym przekazie często pomija się nałożenie dodatkowych obciążeń nie tylko na paliwa ciekłe, ale również gazy. W związku z powyższym podwyżka uderzy również w tych, którzy zdecydowali się na tankowanie pojazdów LPG – w tym przypadku rząd zdecydował się na skok obowiązującej opłaty o 369,69 PLN za każdy 1000 kg.

Zgodnie z deklaracjami partii rządzącej nowa opłata ma zostać przeznaczona na wydatki infrastrukturalne. Wzrost inwestycji z budżetu centralnego na rozbudowę dróg będzie pozytywnie przekładał się na generowaną dynamikę produktu krajowego brutto. Co ważne, zabieg gabinetu Beaty Szydło może istotnie przyczynić się do wyostrzenia trajektorii inflacji CPI, tym samym ułatwiając Radzie Polityki Pieniężnej utrzymanie rodzimej gospodarki w założonym paśmie wahań – nawet w sytuacji słabnących efektów bazy.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.