Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: Kontynuacja deflacji

Ceny żywności w Polsce Źródło: GUS

Ważny będzie również wzrost inflacji bazowej, która w sierpniu przyspieszyła o 0,5 proc. r/r. Naszym zdaniem aktywna polityka rynku pracy prowadzona przez MPiPS oraz złagodzenie napięć za wschodnią granicą powinny przyczynić się do wzrostu optymizmu konsumentów. Jak na razie obserwujemy pogarszanie się wartości wszystkich subindeksów koniunktury konsumenckiej. Jedynym wyjątkiem jest ocena zamian cen konsumpcyjnych, co jest zrozumiałe przy ogólnym spadku cen. Wraz z poprawą nastrojów gospodarstwa domowe będą korzystać z tego, że realna siła nabywcza wynagrodzeń jest relatywnie bardzo wysoka.

Na koniec roku inflacja wzrośnie o 0,2 proc. r/r, a jej średnioroczny wzrost w tym roku będzie na takim samym poziomie. 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.