Opinie
Źródło: TMS Brokers

Polska: Kolejny mocny spadek stopy bezrobocia

Prognozujemy, że stopa bezrobocia w maju spadła do 12,5 proc. a sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,7 proc. Nasze szacunki wielkości stopy bezrobocia nie dobiegają zarówno od konsensusu jak i od wstępnych informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostały opublikowane dwa tygodnie temu. Po raz pierwszy od osiemnastu miesięcy liczba bezrobotnych spadnie poniżej dwóch milionów a ponadto tempo spadku liczby bezrobotnych jest najwyższe od stycznia 2009 r., co jest bardzo pozytywnym sygnałem i wspiera nasz scenariusz makro na najbliższe miesiące, którego głównym założeniem jest trwały i stabilny wzrost konsumpcji. Poprawa na rynku pracy wraz ze wzrostem optymizmu konsumentów i spadkiem stopy oszczędności sprawi, że dynamiki spożycia indywidualnego będą coraz większe.

Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną to jej wzrost jest szereg wskaźników z badań koniunktury. Wysokie wartości odnotowuje Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumentów oraz przewidywania firm na popyt konsumpcyjny, które są najwyżej od początku 2009 r. Nasza prognoza jest nieco wyżej od konsensusu rynkowego, który wynosi 6,6 proc. , jednak nawet w przypadku takiej dynamiki nie zmienia się ogólny zarys sytuacji gospodarczej w Polsce,  która w najbliższych miesiącach będzie się polepszać.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.