Opinie
Autor: Kornel Kot

OPEC: deklaracje padły dużo wcześniej

Wydobywcy zdecydowali się na podtrzymanie obecnego rozmiaru cięć, zgodnie z którym rynek ropy jest dziennie pozbawiany 1,8 mln baryłek surowca. Za przedstawicielami z Azerbejdżanu można stwierdzić, że przyszłe posunięcia państw OPEC będą przede wszystkim dyktowane cenami czarnego złota na światowym rynku. Plany kartelu może solidnie pokrzyżować wzrost amerykańskiego wydobycia ropy z łupków, na co szczególną uwagę zwracają oficjele z Ekwadoru.

Obecny kształt porozumienia nadal nie dotyczy Libii oraz Nigerii, co było wstępnie było postrzegane jako jedno z głównych zagrożeń dla powodzenia planów w zakresie ograniczenia produkcji ropy. Decyzja kartelu w sprawie wyłączenia wymienionych państw to przede wszystkim odpowiedź na bolączki związane z utratą zdolności wydobywczych spowodowanych wojnami domowymi. Według najnowszych doniesień można spodziewać się, że grono państw zmniejszających podaż ropy ulegnie częściowemu rozszerzeniu. Reprezentanci OPEC z Ekwadoru oraz Arabii Saudyjskiej spekulują, że nowymi członkami mogą być Egipt oraz Turkmenistan. Z punktu widzenia kondycji gospodarczej wymienionych państw należy mieć na względzie, że ich dołączenie może nastąpić zdecydowanie później niż to się obecnie prognozuje.

Następne spotkanie, w trakcie którego członkowie porozumienia mogą przedsięwziąć dodatkowe kroki zostało zapowiedziane na 30 listopada. W tym czasie rynkowa rzeczywistość zweryfikuje, czy ceny ropy na światowym rynku uderzą w próg ekwadorskiego optimum, tj. przedział pomiędzy 55 a 60 USD za baryłkę. Póki co rynek zareagował dość kapryśnie na napływające doniesienia, bowiem wycena ropy West Texas Intermediate spadła nawet do poziomu 48,77 USD za baryłkę.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.