Opinie
Autor: autor: Marcin Pietrzak

NFP od A do Z

Rozkład prognoz Źródło: Bloomberg

Oznacza to, że konsensus rynkowy zakłada wzrost niższy od trendu (np. średnia z ostatniego półrocza wynosi właśnie 215 tys.). Historycznie październik charakteryzuje się pozytywnymi rewizjami wcześniejszych odczytów, które w ostatnich kilkunastu latach wynosiły średnio plus 30 tys., czyli istnieje duża szansa, że odczyt z sprzed miesiąca wyniesie ponad 170 tys. Jeśli zaś chodzi o odczyt październikowy, to warto wspomnieć o tym, że na przestrzeni od 1997 (i po wyłączeniu obserwacji nietypowej jaką był rok 2008) zmiana zatrudnienia była wyższa o ponad 60 tys. od odczytu z poprzedniego miesiąca. Gdyby publikacja nie odbiegała od wartości średnich, to zatrudnienie może zwiększyć się o ponad 200 tys.

Bazując na rozkładzie częstotliwości prognoz rynkowych najbardziej prawdopodobny jest odczyt pomiędzy 210 a 220 tys.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.