Opinie
Autor: Kornel Kot

Lufthansa: pod presją gorszych perspektyw

Na pierwszy rzut oka inwestorzy powinni dość euforycznie przyjąć wyniki za minione sześć miesięcy. Dość ekskluzywne linie lotnicze zdołały odnotować zdecydowanie wyższe obłożenie niż to wstępnie zakładano. Wrogiem Lufthansy jest przede wszystkim oferta tańszych przewoźników, którzy mają istotnie zagrozić pozycji konkurencyjnej spółki w drugim kwartale. Powyższe ryzyko zostało uwzględnione w prognozach lotniczego giganta, bowiem przychód jednostkowy ma odnotować 0,5 proc. spadek.

Przed Lufthansą nadal stoi szereg wyzwań, które mogą zepchnąć walory na zdecydowanie niższy pułap. W trakcie najbliższych miesięcy zarząd przeprowadzi szereg negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi. Przy obecnej konkurencyjności biznesu widzimy istotne ryzyko dla modelu biznesowego spółki, która w najbliższym czasie może znaleźć się pomiędzy rosnącymi w siłę rozwiązaniami budżetowymi a ofertą ekskluzywnych przewoźników z Zatoki Perskiej.

Siła dzisiejszego ruchu została dodatkowo spowodowana przez realizację zysku przez inwestorów, dla których powyższy raport jest swego rodzaju światłem ostrzegawczym przed następnymi kwartałami. Od październikowego dołka walory zdążyły podrożeć o dokładnie 133 proc. W trakcie dzisiejszej sesji notowania powstrzymało 61,8 proc. zniesienie Fibonacciego (19,40 EUR), które znajduje się zaledwie 15 centów nad 38,2 proc. zniesieniem.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.