Opinie
Źródło: TMS Brokers

Kryzys polityczny stłumiony w zarzewiu

Tym samym realizuje się scenariusz, który zarysowaliśmy w Raporcie z Cyklu Opinie z 16 czerwca Nowy rodzaj ryzyka na rynku złotego? Pisaliśmy wtedy, że: ryzyko polityczne dotąd odgrywające na rynku złotego marginalną rolę, nieoczekiwanie stało się czynnikiem o wiodącej roli w kontekście wyceny rodzimej waluty i polskich aktywów. Na razie nie widzimy dużej groźby, że trwale zdominuje ono notowania złotego. Osłabienie wpisuje się w odwrót od rynków wschodzących i ryzykownych aktywów. Co więcej, jest potęgowane przez rynkowe pozycjonowanie i rekordowo niską na historycznym tle zmienność. Jednocześnie podtrzymaliśmy wówczas nasze prognozy zakładające, że na koniec czerwca kurs EUR/PLN plasować się będzie przy 4,13.

Znaczenie jednego czynnika zagrożenia, czyli możliwości dymisji gabinetu Donalda Tuska zostało drastycznie ograniczone. Inną kwestią pozostaje wiarygodność NBP i możliwość współpracy w Radzie Polityki Pieniężnej. W tym zakresie uważamy, że zaufanie uczestników rynku będzie niezwykle trudne do odbudowania, tym bardziej, że polskie władze monetarne cieszyły się dotychczas bardzo dobrą opinią międzynarodowych instytucji i społeczności inwestorów.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.