Opinie
Autor: Kornel Kot

Kanada najbardziej pozytywna gospodarczo

Zestawienie poziomów indeksu zaskoczenia danymi makroekonomicznymi dla głównych obszarów; Źródło: TMS NonStop, Citi

Z gospodarczego impasu udaje się wyłamać Szwajcarii, która odnotowała nieco bardziej pokaźny wzrost niż państwa Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (CEEMEA). Uwagę wyraźnie zwracają Chiny, których tempo wzrostu gospodarczego jest zawyżane intensyfikacją wydatków infrastrukturalnych. W podziale na główne obszary największą dawkę rozczarowania zapewniła Nowa Zelandia. Należy mieć na uwadze również dość niskie poziomy wskaźnika dla strefy euro, co jest zasługą między innymi niezbyt satysfakcjonującej dynamiki cen konsumenta czy względnie chimerycznych poziomów produkcji przemysłowej.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.