Opinie
Autor: Autor: Szymon Zajkowski

ECB: program skupu największą niewiadomą

Na ostatnim posiedzeniu ECB podjął szereg decyzji luzujących politykę pieniężną. Pierwszym z nich była obniżka stóp, podstawowej z 0,25 do 0,15 proc., kredytowej z 0,75 do 0,4 proc. i depozytowej z 0,0 do -0,1 proc. Drugi to wsparcie płynności w sektorze bankowym operacjami ukierunkowanymi LTRO, o wartości 400 mld euro. ECB zaprzestał również sterylizacji programu SMP. Co więcej, Mario Draghi dobitnie zaznaczył, że w przyszłości (i to raczej niedalekiej) możliwe jest przeprowadzenie skupu aktywów. Uzasadnieniem dla modyfikacji kształtu polityki są zrewidowane prognozy dynamiki PKB i cen. W komunikacie mogliśmy przeczytać, że szczegóły odnośnie skupu aktywów zostaną ogłoszone we właściwym czasie. Cały czas więc niewiadomą pozostaje moment rozpoczęcia, wartość oraz aktywa, których skup miałby dotyczyć. Tym samym mimo szerokiego spektrum zastosowanych narzędzi, Mario Draghi pozostawił sobie temat, którym wciąż może skupiać uwagę rynków i dokonywać swoistych interwencji słownych, z których przecież słynie. Uważamy, że program skupu aktywów uruchomiony zostać może w sytuacji silnego pogłębienia spadku inflacji.

 

Uważamy, że czwartkowe posiedzenie będzie miało umiarkowany wpływ na notowania wspólnej waluty. Mario Draghi powinien potwierdzić przygotowania do uruchomienia programu skupu aktywów, jednak jego wprowadzenie uwarunkuje skutecznością wprowadzonych w ubiegłym miesiącu narzędzi. Ocena ich wpływu na realną gospodarkę będzie jednak możliwa dopiero po kilku kwartałach. Uważamy więc, że posiedzenie będzie miało „gołębi” wydźwięk i podtrzyma perspektywę osłabienia wspólnej waluty w średnim terminie.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.