Opinie
Źródło: TMS Brokers

Deflacja nie straszna RPP

Jednocześnie w tekście komunikatu po posiedzeniu otwarcie przyznano, że w miesiącach letnich czeka nas pierwszy w historii krótki okres deflacji. Temat ten został szeroko omówiony także na konferencji – przedstawiciele władz monetarnych (Marek Belka i Jan Winiecki) uspokajali, że chwilowy spadek cen nie jest zagrożeniem dla stabilności makroekonomicznej i nie odciśnie negatywnego piętna na zachowaniu konsumentów. Wręcz przeciwnie: brak presji cenowej zwiększa realną dynamikę wynagrodzeń, a to przekładać się będzie na krzepnięcie spożycia indywidualnego jako motoru wzrostu gospodarczego. Naszym zdaniem dynamika cen w czerwcu osunie się do 0,1 proc. r/r. Deflacja pojawi się natomiast miesiąc później:  w lipcu i sierpniu do ceny będą o 0,4 proc. r/r niższe niż przed rokiem. Dynamika wskaźnika CPI zgodnie z naszymi prognozami na koniec roku będzie kształtować się już na poziomie 0,4 proc. rok do roku. Jasna i jednoznaczna ocena deflacji gwarantuje naszym zdaniem utrzymanie bieżącego kształtu polityki na kolejnych posiedzeniach.  Wysokie realne stopy procentowe i silny rynek długu są korzystne dla złotego. Warto odnotować, że w ostatniej dekadzie w lipcu EUR/PLN spadał aż osiem razy. Uważamy, że w tym roku przestrzeń do umocnienia jest jednak znikoma, a kurs pozostanie w obecnym przedziale wahań.

 

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.