Opinie
Źródło: TMS Brokers

Chińczycy obawiają się o swój wzrost gospodarczy

Ruch ten ma na celu zachęcenie banków do zwiększenia akcji kredytowej i dostarczenia dodatkowej płynności na chiński rynek. Jest to reakcja na spowalniające tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich kwartałach. Przypomnijmy, że w listopadzie byliśmy świadkami pierwszego od 2012 roku cięcia stóp procentowych w Chinach, więc dzisiejsza decyzja nie jest wielkim zaskoczeniem i była wyczekiwana przez część uczestników rynku. Oznacza ona także, że chiński bank centralny gotowy jest na dalsze luzowanie swojej polityki monetarnej, zgodnie z obecnie panującym w światowej polityce trendem.

Natychmiastowa reakcja na rynku była spora – zyskiwały dolar australijski, miedź i złoto, natomiast teraz wzrosty te są już korygowane. Decyzja ta nie powinna mieć trwałego wpływu na notowania wymienionych walorów, gdyż nie wiele ona wnosi do postrzegania chińskiej gospodarki w dłuższym terminie.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.