Opinie
Autor: Kornel Kot

BASF: pomiędzy techniką oraz fundamentami

Wykres dzienny CFD na akcje BASF; Źródło: TMS Trader

Obecna trajektoria oscylatorów nie napawa prowzrostowym optymizmem. Zarówno MACD, jak i RSI zwiększają prawdopodobieństwo retestu piątkowych dołków przy 81,02 EUR za walor oraz rozpoczęcia rajdu w stronę okrągłego poziomu 80,00 EUR. Jego wydźwięk powinny wzmacniać nieopodal położone dołki z 1 i 2 grudnia. Doniesienia o minimalizacji ryzyka związanego z działaniem BASF w Brazylii może ponownie przyczynić się do ataku na szczyty z 29 czerwca (84,56 EUR), które znajdują się nad 50,0 proc. zniesieniem Fibonacciego. Obecnie zasięg potencjalnej zwyżki zdaje się ograniczać następne ze zniesień – tym razem 78,6 proc. (86,45 EUR), obok którego znajduje się średnia z ostatnich 50 sesji oraz maksima z 15 grudnia oraz 9 czerwca.

Dość sceptyczny sygnał do wzrostów wysyła wskaźnik EV/EBIT, który po uwzględnieniu mediany spółek z branży chemicznej sugeruje wycenę walorów na poziomie 81,11 EUR. Odmienne zdanie można wysnuć z analizy wskaźnika P/BV. Wykorzystując jedynie ostatnie wyniki spółki stwierdza się bliski 19 proc. niedowartościowanie akcji. Inwestor obierający drugą z przedstawionych metod będzie skłaniał się ku wycenie walorów na poziomie 98,86 EUR, tj. tuż nad maksimami z kwietnia 2015 roku.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.