Miesięczne
Źródło: TMS Brokers

Rośnie tempo ożywienia na świecie

Wskaźniki koniunktury potwierdzają przyspieszenie w sferze realnej takich krajów jak USA i Wielka Brytania oraz w nieco mniejszej skali w gospodarce niemieckiej, która odpowiada za nieco mniej niż 25 proc. polskiego eksportu. Pozytywny scenariusz dla Polski wspiera również najnowsza projekcja Europejskiego Banku Centralnego, który podniósł prognozę PKB w strefie euro na kolejny rok. Gorszą informacją jest obniżenie prognozy PKB na ten rok, co w połączeniu z faktycznie obserwowanym niemrawym wzrostem w pierwszym kwartale i przy udziale negatywnych konsekwencji trudnej sytuacji u partnerów handlowych na wschodzie może negatywnie wpłynąć na wzrost PKB już w drugiej połowie tego roku.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.