Miesięczne
Źródło: TMS Brokers

Początek krótkotrwałej deflacji