Miesięczne
Autor: Kornel Kot

Miesiąc w gospodarce - lipiec 2017

Zgodnie z rządowymi deklaracjami zwiększona część opłaty paliwowej będzie przeznaczona na wydatki infrastrukturalne. Przeznaczenie środków n rozbudowę dróg wpłynie jak najbardziej pozytywnie na inwestycje, które obecnie są piętą achillesową państw Europy Zachodniej. Obecnie polski rząd będąc na półmetku roku fiskalnego nie ma powodów do zmartwień. Zgodnie z przytoczonymi pogłoskami półroczne dochody budżetu państwa były większe od jego wydatków, co niewątpliwie należy traktować jako sytuację bezprecedensową. Powodem tego stanu rzeczy są między innymi rosnące wpływy z podatku od towarów i usług, których wysoka dynamika to pokłosie działań Pawła Szałamachy, byłego Ministra Finansów.

Wysoce satysfakcjonujące wskazania produkcji przemysłowej były w zdecydowanej mierze podsycane przez efekty bazy, które windowały odczyty na sześcioletnie maksima. Zestawiając sporządzone przez nas prognozy z rynkowymi oczekiwaniami pozostajemy względnymi optymistami. Czerwcowy wskaźnik powinien ustabilizować się na poziomie 4,5 proc. (konsensus: 3,9 proc.), wskazując tym samym na niepodważalną siłę polskiej gospodarki. Tym razem pozornym sprzymierzeńcem wyższego odczytu nie powinna być liczba przepracowanych dni, która jest o jeden niższa względem poprzedniego roku. W naszej opinii kluczową rolę może odegrać kalendarz urlopowy, którego środek ciężkości został częściowo przesunięty w stronę dwóch pomostów, tj. dość długiej majówki oraz sierpniowych obchodów Cudu nad Wisłą.

W przypadku dynamiki płac jesteśmy nieco mniejszymi entuzjastami (4,6 proc. r/r) niż wynikałoby to z mediany rynkowych prognoz (5,0 proc.). Spodziewamy się, że presję płacową w gospodarce będzie ograniczał nie tylko napływowy zasób pracy, ale również osoby wchodzące na rynek pracy – w szczególności te pozbawione doświadczenia zawodowego o dość niskich oczekiwaniach finansowych. Co więcej, należy pamiętać, że typowe dla sezonu letniego są stosunki o charakterze tymczasowym o relatywnie niskiej medianie wynagrodzeń.

Z punktu widzenia rodzimej polityki monetarnej pierwsze skrzypce grała rewizja prognoz przez Departament Analiz Ekonomicznych, który zgodnie z naszymi prognozami zdecydował się na wyraźną rewizję tempa wzrostu w 2017 roku. Oczekiwania ekonomistów NBP wobec rodzimej gospodarki są wysoko zawieszone, aczkolwiek naszym zdaniem w pełni słusznie, bowiem tegorocznym motorem wzrostu będzie nie tylko kolosalny przyrost spożycia indywidualnego, ale również wracające do żywych nakłady inwestycyjne.

[ Więcej w załączonym raporcie ]

Pliki do pobrania

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.