Miesięczne
Źródło: TMS Brokers

Iluzoryczna poprawa na rynku pracy

Po pierwsze w dalszym ciągu przybywa osób, które nie mają uprawnień do zasiłku co znacznie ogranicza szanse na znalezienie pracy i zwiększa bezrobocie frykcyjne. Jeszcze cztery lata temu niemal co czwarty bezrobotny miał prawo do zasiłku, natomiast dziś odsetek uprawnionych wynosi już mniej niż 13 proc. Na podwyższonym poziomie znajduje się również odsetek osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych do liczby osób bezrobotnych, które podjęły pracę, co jest miarą tego jak urzędy pracy „pomagają” sobie w walce z bezrobociem rejestrowanym. W sierpniu wskaźnik ten wyniósł 1,29 i był wyższy o 0,05 pkt. proc. od wartości odnotowanej przed rokiem.

Pliki do pobrania

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.