Flesz
Autor: Konrad Białas

Złoty po RPP: w tym samym miejscu

Na konferencji prasowej prezes Glapiński powtórzył, że bank oczekuje wzrostu inflacji do 3 proc. do końca roku, ale później inflacja ma osłabnąć. Ze szczegółami wstrzymuje się jednak do aktualizacji projekcji makroekonomicznej, którą poznamy za miesiąc. W kwestii stóp procentowych prezes poinformował, że Rada nie dyskutowała nad obniżkami i podwyżkami. Sam prezes Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, że stopy proc. mogą nie zmienić się do końca kadencji RPP. Zapytany o usunięcie z wyceny rynkowej oczekiwań podwyżki, Glapiński powiedział, że rynek „wreszcie realistycznie wycenia to co się dzieje”. Prezes ocenia też, że utrzymywanie się ujemnych realnych stóp procentowych „nie stanowi żadnego problemu dla gospodarki”.

Z przekazu wynika, że Rada jeszcze przez długi czas nie zamierza zmieniać swojego nastawienia. Rozdźwięk między sytuacją krajową a zagrożeniami zewnętrznymi odbiera argumentów za zacieśnianiem i łagodzeniem polityki. Podtrzymujemy nasza ocenę, że Rada nie zmieni stóp procentowych przynajmniej do III kw. przyszłego roku.

EUR/PLN przeszedł w dryf pod 4,28. Przy ustabilizowaniu sytuacji na rynkach zewnętrznych, głównie wyhamowaniu presji na deprecjację USD, nie ma świeżej siły, by targać złotym. Dzisiejsze posiedzenie EBC jest ryzykiem, gdyż gołębie sygnały będą pośrednio osłabiać złotego, ale nie sądzimy, aby EUR/PLN miał z ego powodu wyjść ponad 4,2850. W przeciwnym scenariuszu rajd EUR/USD będzie ściągła w dół USD/PLN w stronę 3,78, co pośrednio będzie „przelewać się” na rzecz aprecjacji złotego do euro w kierunku 4,27.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót