Flesz
Źródło: TMS Brokers

Wybory prezydenckie: krucha przewaga urzędującego prezydenta

W sondażach przeprowadzonych od 29 czerwca wśród wyborców biorących udział w pierwszej turze nieznaczną przewagę ma urzędujący prezydent Andrzej Duda. Uśrednione wyniki dziewięciu sondaży dają mu 50,41 proc. poparcia. Jego przeciwnik Rafał Trzaskowski utrzymuje średnie poparcie na poziomie 49,59 proc. głosów. W przepływach wyborców kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, wyraźną przewagę ma Trzaskowski. Największe zaskoczenie stanowią przepływy wyborców Konfederacji. Według przeprowadzonego 4 lipca badania pracowni IBRiS dla Wirtualnej Polski 70 proc. wyborców tej partii w drugiej turze odda swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Oznacza to, że o wynikach drugiej tury zdecydują wyborcy, którzy swój głos oddadzą po raz pierwszy. Ogromne znaczenie będzie miała również mobilizacja własnego elektoratu.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót