Flesz
Autor: Adam Banaszkiewicz

WIG 20: Pierwszy sygnał ostrzegawczy

Kraje rynków wschodzących mają to do siebie, że są jednym z ulubionych kierunków napływu kapitału w czasie hossy i optymistycznych perspektyw gospodarczych. Ich indeksy giełdowe potrafią zostać szybko napompowane, jednak gdy na rynek wkrada się niepewność i niejasne ryzyka, są pierwszymi miejscami, z których kapitał ucieka. Środową sesję warszawski indeks kończy 1,6 proc. poniżej kreski dołączając do paneuropejskiej tendencji do ucieczki z rynku akcyjnego. Warto rówież podkreślić fakt, że po silnych wzrostach od połowy listopada indeks nie wykonał większej zniżkowej korekty. Swojego rodzaju preludium do niej może stanowić aktualna świeca tygodniowa, która wymazuje dużą część wzrostów z ostatniego miesiąca. Oczywiście wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji. 

Z technicznego punktu widzenia WIG 20 po osiągnięciu lokalnego szczytu na poziomie 2424 punktów rozpoczął zdecydowany odwrót w kierunku 2300 punktów. Najbliższym wsparciem będą okolice poziomu 2260, gdzie zlokalizowane jest zniesienie 23,6 proc. fali wzrostowej od 15 listopada do 4 maja. Po drodze, swojego rodzaju wsparciami mogą być 2300 punktów i 2200 punktów, które będą służyć jako wsparcia psychologiczne. Prawdopodobnie jednak nie będą one miały większego znaczenia i rynek niedźwiedzia napotka przeszkody dopiero na kolejnych zniesieniach 38.2 proc. (2150 punktów) i 50 proc. (2070 punktów). Zaprzeczeniem tego scenariusza będzie wzrost i przebicie szczytu z 5 maja na poziomie 2424 punktów. 

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.