Flesz
Źródło: TMS Brokers

Wielka Brytania: Stopa bezrobocia najniżej do 6 lat

Wielka Brytania: Stopa bezrobocia i dynamika płacy bazowej r/rŹródło: Bloomberg

Odsetek bezrobotnych Brytyjczyków w okresie trzech miesięcy do lipca skurczył się do 6,2 proc. z 6,4 proc. przy prognozie na poziomie 6,3 proc.

Mimo oznak kontynuowanego ożywienia w Wielkiej Brytanii, nadal nie widać presji na wzrost płac, co jest warunkiem koniecznym dla Banku Anglii dla startu podnoszenia stóp procentowych z historycznego minimum. Dynamika płacy bazowej w lipcu wyniosła tylko 0,7 proc., drugi najniższy wynik w historii.

Protokół z posiedzenia Banku Anglii wskazał, że drugi miesiąc z rządu Komitet Polityki Monetarnej pozostaje podzielony w kwestii poziomu stóp procentowych i 7 z 9 członków optuje za utrzymaniem niskich stóp procentowych z uwagi na ryzyka spowolnienia w Europie kontynentalnej.

Dane pierwotnie umocniły funta, wypychając GBP/USD 0,2 proc. do 1,6330, jednak brytyjska waluta walczy z premią za ryzyko związaną z jutrzejszym referendum w sprawie niepodległości Szkocji. O 11:10 GBP/USD wynosił 1,6295.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.