Flesz
Autor: autor: Szymon Zajkowski

W. Brytania: spadek wynagrodzeń osłabia funta

W. Brytania: dynamika wynagrodzeń i stopa bezrobocia Źródło: BLOOMBERG

Średnie tygodniowe wynagrodzenie spadło bowiem o 0,2 proc. – to pierwsza ujemna dynamika od 2009 roku.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że większość pozostałych wskaźników makroekonomicznych wskazuje na postępujące ożywienie oraz domykanie luki popytowej (bacznie obserwowanej przez Bank Anglii), w publikowanym o 11:30 kwartalnym raporcie inflacyjnym władze monetarne powinny przedstawić optymistyczny obraz gospodarki i podtrzymać perspektywę zbliżającej się podwyżki stóp procentowych. Gdyby tak się stało funt powinien całkowicie odrobić to co stracił po publikacji danych z rynku pracy. Obecnie kurs GBP/USD znajduje się na 1,68, a EUR/GBP na 0,7950.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.