Flesz
Autor: autor: Szymon Zajkowski

W. Brytania: kolejny cios w funta

W pierwszej reakcji funt szterling traci na wartości. Kurs GBP/USD spada do 1,70, czyli najniższego poziomu w tym miesiącu. W połączeniu z nieco lepszymi od oczekiwań odczytami PMI ze strefy euro, dynamicznie rośnie natomiast EUR/GBP (obecnie 0,7920).

Tak jak pisaliśmy w raporcie porannym, dane te wpisały się w widoczną w tym miesiącu korektę w notowaniach funta szterlinga oraz wczorajsze mniej „jastrzębie” od oczekiwań wstąpienie Gubernatora BoE Marka Carneya oraz protokół z posiedzenia Banku Anglii.

W protokole z posiedzenia Banku Anglii kluczowe bowiem było pewne zbagatelizowanie ostatniego wzrostu inflacji, a zwrócenie uwagi na utrzymującą się słabość wzrostu wynagrodzeń. W podobnym tonie wypowiedział się gubernator BoE Mark Carney, który co prawda stwierdził, że władze monetarne zbliżają się do podjęcia decyzji o podwyżce stóp, jednak jej dokładny moment jest wciąż nieokreślony. Co więcej Carney zwrócił uwagę, że ostatnia aprecjacja funta szterlinga oraz słabszy eksport niosą zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Tym samym wczorajsze rozstrzygnięcia, w połączeniu z dzisiejszymi słabszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej nakładają krótkoterminową presję na osłabienie brytyjskiej waluty.

O tym jednak czy korekta wartości funta szterlinga przedłuży się na kolejne dni, w dużej mierze zadecydować powinien jutrzejszy odczyt PKB z Wielkiej Brytanii za II kw. bieżącego roku.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.