Flesz
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Usługowe PMI w ślad za przemysłowymi

Strefa euro: dane PMI dla usług Źródło: Bloomberg

Dzisiejszym jedynym pozytywnym zaskoczeniem była publikacja z Niemiec, która wypadła nieco powyżej konsensusu. Niestety potwierdził się francuski wstępny odczyt na poziomie poniżej 50 pkt. Już trzeci kolejny miesiąc z rzędy wyraźnie zniżkuje usługowy PMI dla Włoch, który w tym czasie przebył drogę z 53,9 pkt., do 48,8 pkt. EUR/USD odebrał te dane, jako niezbyt korzystne dla wspólnej waluty i zniżkuje w okolice 1,2630.

Nieco rozczarowujący okazał się odczyt z Wielkiej Brytanii, jednak należy pamiętać, że usługowy PMI z tego kraju wciąż pozostaje na poziomach wskazujących na silny rozwój sektora. Pomimo to dane nałożyły dodatkową presję spadkową na funta szterlinga. Kurs GBP/USD zniżkował nawet w okolice 1,6080.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.