Flesz
Źródło: TMS Brokers

USA: przemysł w dobrej kondycji

Tym samym tydzień wieńczą kolejne  relatywnie dobre dane z amerykańskiej gospodarki. W tym tygodniu pozyty na przyzwoitych poziomach wypadły bowiem – dynamika PKB oraz opublikowana dziś zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (wynik 209 tys. to co prawda odczyt poniżej oczekiwań, jednak szósty z rzędu miesiąc wzrostu zatrudnienia powyżej 200 tys. przyjąć należy z optymizmem).

Dane te również utwierdzają nas w przekonaniu o postępującym ożywieniu w amerykańskiej gospodarce oraz zbliżającej się normalizacji polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. A co za tym idzie kontynuacji siły amerykańskiego dolara.

Bezpośrednio po odczycie dolar lekko zyskuje. Kurs EUR/USD zniżkuje do 1,3420.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.