Flesz
Autor: autor: Konrad Białas

Szczegóły z zapisków posiedzenia ECB

  • Członkowie Rady Prezesów byli podzieleni w sprawie QE.
  • Rozważano skup obligacji korporacyjnych.
  • Przeciwnicy QE argumentowali brak konieczności działania już teraz. Ich zdaniem skup obligacji skarbowych powinien być ostatecznością.
  • „Spora liczba” członków RP za skupem obligacji skarbowych.
  • Zdecydowano o zwiększeniu programu skupu do 60 mld EUR wobec 50 mld EUR wstępnie proponowanych.
  • Peter Praet złożył propozycję skupu o 50 mld EUR miesięcznie do końca 2016 r.
  • Konsensus ECB był za skupem obligacji skarbowych jako jedyną skuteczną opcją na poprawę pogarszających się perspektyw inflacji.

Ogólnie nic szokującego w zapiskach, podsumowanie wszystkiego, co już było znane 22 stycznia. O zapiskach bardziej należy mysleć jako punkt wyjścia do oceny debaty w RP na kolejnych posiedzeniach.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.