Flesz
Źródło: TMS Brokers

Strefa euro: niemieckie usługi negatywnie zaskakują

Strefa euro: dane PMI dla usług Źródło: TMS, Bloomberg

Hiszpański PMI dla usług za wypadł lepiej od oczekiwań, które kształtowały się na poziomie 55,3 pt. i wyniósł 55,9 pkt. Oznacza to lekkie odbicie wobec poprzedniego miesiąca (55,8 pkt.) Bardzo dobry okazał się także odczyt z Włoch. Pomimo prognozowanej wartości poniżej granicznego poziomu 50 pkt. wyniósł on 50,8 pkt.

Niewielkiej rewizji dokonano na francuskim PMI. Został on podniesiony o 0,2 pkt. do 48,3 pkt. Przeciwna sytuacja miała miejsce w przypadku PMI dla Niemiec, który został obniżony  z 54,3 pkt. do 53,9 pkt.

Pomimo bardzo dobrych danych PMI z sektora usług euro traci na wartości, a kurs EUR/USD spada poniżej 1,25.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.