Flesz
Źródło: TMS Brokers

Rynek ropy czeka na decyzję OPEC

Według raportu IEA zużycie ropy spadnie tym roku o 7,9 miliona baryłek na dzień w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to poprawa w stosunku do wcześniejszych przewidywań, które zakładały spadek zużycia o 8,1 miliona baryłek na dzień. Jednak pozytywna reakcja rynku może być pułapką, gdyż otwiera drogę dla OPEC+ by poluzować restrykcje dotyczące wydobycia ropy naftowej.

Dotychczasowe ustalenia kartelu i państw sprzymierzonych zakładały comiesięczną rewizję ograniczeń w odniesieniu do sytuacji na rynku. W tym kontekście inwestorzy spekulują, na ile Rosja i inne państwa niezadowolone z ograniczeń będą naciskać na zwiększenie wydobycia.

Ryzyko decyzji OPEC+ może być blokadą dla wzrostów cen ropy w najbliższych dniach. W poniedziałek cena kontraktu na ropę Brent spada blisko 1 proc.. Spekulacje dodatkowo podsyca niepoprawiająca się sytuacja epidemiczna na świecie stawiająca pod znakiem zapytania odbicie w globalnej gospodarce.  

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót