Flesz
Autor: Bartosz Sawicki

Rynek po decyzji ECB: euro w górę, DAX w dół

Z kolei kontrakt na DAX ma za sobą drugą nieudaną próbę wyjścia nad 12050 pkt. Kurs cofnął się do 12000 pkt po czym odbił na kilkanaście punktów. 12050 pkt to obecnie kluczowy poziom, wielokrotnie działał on jako ważny punkt zwrotny dla notowań. Tak długo jak 11925 pkt nie zostanie sforsowane, tak długo lokalne opory nie będą bezpieczne. Kwietniowe maksima 12050 pkt są wzmocnione przez linię trendu spadkowego i ważny poziom 61,8 proc. zniesienia Fibo ostatniej fali spadkowej. Warto też zauważyć, że w tej strefie realizowana jest równość korekt wzrostowych (w porównaniu z majowym odbiciem). Potencjalne wyjście ponad 12050 pkt ma zatem potencjał by zachwiać strukturą spadkową (w takim układzie ostatni miesiąc mógłby się okazać prostą, foremną korektą ABC).

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót