Flesz
Autor: Konrad Białas

Ropa: załamanie martwi Arabię Saudyjską

Według Bloomberga „Królestwo nie będzie tolerować dalszego spadku cen i rozważa wszystkie opcje”. Arabia Saudyjska potrzebuje wyraźnie wyższych cen ropy naftowej, by móc finansować wydatki budżetowe i wczorajsze plotki pokazują, że jest determinacja, by stabilizować rynek. W doniesieniach nie było wzmianki, o jakie „opcje” może chodzić”, choć pierwsze na myśl nasuwają się dalsze ograniczenia wydobycia. By to osiągnąć, przede wszystkim konieczna byłaby pełna zgoda członków OPEC i Rosji (OPEC+). To może być jednak trudne, gdyż w obliczu spodziewanego spadku popytu globalnego w związku ze spowolnieniem gospodarczym producenci mogą chcieć walczyć o utrzymanie jak najwyższej sprzedaży.

To jak zwykle sprowadza się do problemu balansu między ilością sprzedanej ropy, a średnią ceną sprzedaży. Obie nie mogą być wysokie i tracąc na wstępnie udział w rynku, później w mniejszym stopniu korzysta się na wzroście cen. Historycznie jednak patrząc, Arabia Saudyjska zwykle była w stanie ustalić decyzje OPEC+ pod własne dyktando. Następne posiedzenie OPEC+ jest zaplanowane na 9 września.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.