Flesz
Autor: Konrad Białas

Ropa stabilna po ostrzeżeniach IEA

W ubiegłym tygodniu OPEC wraz z państwami sprzymierzonymi uzgodnił redukcję wydobycia ropy naftowej o kolejne 500 tys. baryłek/dzień. Ograniczenie ma wejść w życie na czas I kw. 2020 r. i dokłada się do dotychczas obowiązującego ograniczenia na poziomie 1,2 mln b/d. Ponadto Arabia Saudyjska zadeklarowała ograniczyć swoje wydobycie o dodatkowe 400 tys. b/s, ale pod warunkiem, że wszystkie inne kraje będą wypełniać narzucone na nie limity.

Brent nie przejął się ostrzeżeniem IEA, gdyż jeszcze po zeszłotygodniowej decyzji inwestorzy sami dokonali kalkulacji popytu i podaży i dlatego wówczas reakcja kursu była umiarkowana. Aktualnie większe znaczenie dla cen mają perspektywy globalnego ożywienia (a przez to – popytu na ropę) warunkowane postępami w negocjacjach handlowych USA-Chiny.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót