Flesz
Autor: Konrad Białas

Przed RBA: trzymamy się scenariusza

Od czasu poprzedniego posiedzenia na początku maja napływające informacje malują mieszany obraz. Po negatywnej stronie dane z rynku mieszkaniowego pokazują, że szczyt boomu mija – ceny nieruchomości w Sydney i Melbourne zaczęły wyraźnie spadać, a pozwolenia na budowę w kwietniu spadły o 13,9 proc. m/m. Dynamika płac pozostaje słaba. Ostatnia rewizja oczekiwań inwestycyjnych przedsiębiorstw wskazała, że plany na rok fiskalny 2017/18  są poniżej dynamiki inwestycji z 2016/17. Z drugiej strony sprzedaż detaliczna nabiera tempa na starcie drugiego kwartału (w kwietniu +1 proc. m/m), stopa bezrobocia spada (5,7 proc.), a sygnały z gospodarki globalnej są pozytywne.

Ogólnie RBA znajduje się w podobnym położeniu, co przed miesiącem – oczekuje, że ożywienie gospodarcze w kraju stopniowo przyspieszy z pomocą aktywności globalnej, jednakże niepokojące sygnały z niektórych segmentów gospodarki nakazują neutralne nastawienie. Wahania wskaźników ekonomicznych pozostają zgodne z prognozami banku i nie zaprzepaszczają szans na wzrost trochę powyżej 3 proc. w całym roku. Jednak na razie strategia wait-and-see wydaje się najbardziej rozsądna i taki powinien być wydźwięk wtorkowego komunikatu.

Z perspektywy AUD neutralny komunikat z reguły powinien mieć ograniczony wpływ na rynek walutowy. Jednak biorąc pod uwagę wyraźną słabość AUD na tle innych walut surowcowych, spokojny przekaz RBA może posłużyć jako pozytywny przebłysk, które da przejściowy impuls do odreagowania. Nie oczekujemy jednak zbyt wiele w odbiciu AUD, gdyż inwestorzy pozostaną świadomi negatywnych ryzyk wokół publikowanego dzień później PKB za I kw. i tym samym będą niechętni do łatwego porzucenia budowanych od kilku dni krótkich pozycji.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.