Flesz
Autor: Maciej Morawski

Polskie indeksy: podsumowanie sesji

Zdecydowanie słabiej sytuacja wygląda wśród mniejszych spółek. mWIG 40 co prawda nie stracił dużo (-0,03 proc.), jednak nie skorzystał na pozytywnych nastrojach. Najsilniejsze okazało się CI Games ( 3 proc.) kontynuujące wzrost, dla którego impulsem była informacja o przedwczesnej spłacie kredytu obrotowego w wysokości 15 mln zł. Zgodnie z umową zobowiązanie miało zostać spłacone do końca 2017 r. Po drugiej stronie tabeli zdecydowanie wyróżnia się Fabryka Mebli Forte (-13,09 proc.). Tak duży spadek spowodowany został przez wstępną informację o wynikach finansowych za II kw. 2017 r.

Całkiem nieźle radzi sobie zeszłotygodniowy debiutant na polskiej giełdzie, czyli Play Communications. Po początkowym spadku o 1,4 proc., kurs rośnie do 36,80 PLN, co jest równoznaczne z zyskiem rzędu 2,22 proc. względem ceny debiutu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.