Flesz
Autor: Kornel Kot

Polska: żywność ponownie w centrum uwagi

Na podstawie charakterystycznych dla polskiej gospodarki tendencji sezonowych spodziewamy się dalszego podrożenia żywności. Dalszy wzrost cen powinien dotyczyć paliw, które w ujęciu miesięcznym odnotowały dość skromną zmianę na poziomie 0,3 proc. Zgodnie z przewidywaniami komponentem istotnie ważącym na odczycie były zmiany w zakresie cen obuwia (5,1 proc.) oraz odzieży (3,0 proc.), co należy wiązać z wprowadzeniem nowej kolekcji.

W międzyczasie nastąpiła publikacja danych dotyczących wymiany handlowej we wrześniu. Dość blisko naszych oczekiwań (TMS Brokers: -202 mln EUR) uplasował się deficyt na rachunku obrotów bieżących, który wyniósł 100 mln EUR wobec 350 mln EUR sygnalizowanych przez rynkowy konsensus. Dawkę pozytywnego zaskoczenia zapewnił eksport netto (764 mln EUR, konsensus: 396 mln), co jest pokłosiem wyższego wywozu dóbr poza granicę Polski (17 207 mln EUR, konsensus: 17 050 mln EUR). W przypadku importu nie należy mówić o solidnej dawce zaskoczenia, bowiem wskazanie rzędu 16 443 mln EUR znalazł się blisko naszej projekcji, która sugerowała odczyt o dokładnie 62 mln EUR wyższy.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.