Flesz
Źródło: TMS Brokers

Polska: stopy bez zmian

Komunikat poznamy o godzinie 16:00, w tym momencie rozpocznie się również konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP Marka Belki. Złoty od rana wyraźnie zyskuje na wartości i dziś obok rosyjskiego rubla jest najsilniejszą walutą naszego regionu. Kurs EUR/PLN zniżkuje do 4,14, a USD/PLN do 3,03.

Co istotne z komunikatu po posiedzeniu RPP usunięto zapis o forward guidance. Jest to decyzja wbrew naszym oczekiwaniom i wcześniejszym słowom Marka Belki, który zapewniał, że Rada będzie chciała stabilizować stopy jak najdłużej. Zapewnienie o braku zmian stóp procentowych przez najbliższe pół roku pozwoliłoby na utrzymanie dotychczasowej pewności zarówno banków jak i kredytobiorców. Z drugiej strony prezes NBP zapewnił, że wycofanie forwad guidance nie oznacza obniżki stóp we wrześniu. Prawdopodobieństwo cięcia stóp pozostaje bardzo niewielkie.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że w kolejnych miesiącach decyzje RPP będą determinowane przez perspektywy wzrostu PKB i CPI w średnim okresie. Naszym zdaniem większą rolę będzie odgrywać ta druga zmienna, co może oznaczać, że rośnie presja gołębio nastawionych członków Rady.

RPP ocenia, że ożywienie gospodarcze i stopniowa poprawa na rynku pracy powinna sprzyjać stopniowemu przybliżaniu CPI w pobliże celu w horyzoncie projekcji

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.