Flesz
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: stabilne perspektywy dla rynku pracy

Pracujący w gospodarce narodowej Źródło: GUS, Manpower

Pracodawcy planują zmniejszyć tempo zatrudniania w trzecim kwartale oraz zwiększyć je nieco w ostatnim kwartale tego roku. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, to 13 proc. przebadanych firm planuje zwiększyć zatrudnienie a 6 proc. je zmniejszyć. Pozostałe przedsiębiorstwa nie planują zmian.

Podobne wnioski płyną z publikacji Barometru Ofert Pracy przygotowywanego przez BIEC, który opisuje liczbę ofert pracy zamieszczanych w Internecie. W sierpniu po raz drugi z rzędu doszło do wzrostu tego wskaźnika, jednak jest on nadal poniżej średniej z lat 2010-2013.

Naszym zdaniem trzeci kwartał będzie najtrudniejszy dla rynku pracy z uwagi na oddziaływanie słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski. Mimo tego aktywna polityka rynku pracy powinna częściowo skompensować negatywne skutki spowolnienia wzrostu w strefie euro.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.