Flesz
Autor: autor: Marcin Pietrzak

Polska: spadek produkcji

PMI i produkcja przemysłowa źródło: Bloomberg

Największy wpływ na spadek produkcji miała produkcja budowlana (-3,6 proc.), wytwarzanie energii (-7,2 proc.) i górnictwo (-1,9 proc.). Produkcja w ujęciu rocznym spadła w 19 spośród 34 gałęzi. Dane są potwierdzeniem hamującej aktywności gospodarczej w trzecim kwartale. Na podstawie dzisiejszego odczytu oraz lipcowych danych można zakładać spadek dynamiki PKB poniżej 3 pkt. proc., jednak za wcześnie na precyzyjniejsze szacunki tej wartości. Naszym zdaniem po obecnym kwartale dynamika PKB będzie stabilna a przyspieszenie wzrostu zaobserwujemy w drugiej połowie 2015 r.

Z czego wynika taka słabość w przemyśle? Naszym zdaniem wynika to z efektu kalendarzowego, do którego zaliczyć trzeba m.in. to, że 15 sierpnia wypadł w piątek, co mogło zwiększyć liczbę pracowników na urlopie w tamtym tygodniu. Ponadto za spowolnienie w głównej części odpowiada niższe tempo wzrostu w strefie euro. Produkcja po odsezonowaniu wzrosła o 0,7 proc. r/r. Oczywiście jest to niska wartość, jednak wyłączenie efektu dni roboczych i sezonowości sprawia, że produkcja rośnie.

Dzisiejsza publikacja jest potwierdzeniem słabnącej koniunktury w polskiej gospodarce. Mocny spadek produkcji przemysłowej, utrzymująca się od wielu miesięcy deflacja cen producentów oraz pesymistyczne wskazania większości wskaźników koniunktury w przemyśle sprawią, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na złagodzenie polityki monetarnej.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.