Flesz
Źródło: TMS Brokers

Polska: deflacja zgodna z oczekiwaniami

Dekompozycja inflacji Źródło: GUS

Tak jak prognozowaliśmy deflacja jest bardzo płytka i potrwa dwa miesiące, co nie jest argumentem za obniżeniem stóp procentowych. Ciekawy jest również wzrost cen energii, który wyniósł 0,4 proc. r/r. Jest to pierwsza dodatnia dynamika od siedemnastu miesięcy. Jest to również pierwszy od półtora roku miesiąc, w którym ceny energii mają dodatni wkład do wzrostu inflacji. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach ceny energii mogą wspierać wzrost CPI bardziej niż to wcześniej zakładaliśmy. Ceny żywności odjęły 0,4 pkt. proc. od wzrostu CPI i w kolejnych miesiącach ten wkład może się utrzymać. Paliwa odjęły od wzrostu 0,1 pkt. proc., a inflacja bazowa dodała 0,2 pkt. proc., co jest równoznaczne z tym, że inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. r/r.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.