Flesz
Źródło: TMS Brokers

Niższa inflacja bazowa HICP z Eurolandu pogrąża euro

Wykres tickowy EUR/USD Źródło: Bloomberg

Szerszy miernik inflacji, z uwzględnieniem cen żywności i energii, zgodnie z prognozami wyniosła 0,3 proc. r/.r, tyle co przed miesiącem.

Prezes Draghi stwierdził ostatnio, że przyspieszająca inflacja bazowa w ostatnich miesiącach (z 0,7 proc. w maju) uspokaja Radę Zarządzająca ECB w kontekście perspektyw inflacji w średnim terminie. Ale teraz, przy powrocie wskaźnika do historycznych minimów, wzrosną spekulację odnośnie przejścia banku centralnego do bardziej agresywnych działań na polu luzowania monetarnego włącznie z kupowaniem rządowych obligacji. Czwartkowa konferencja Draghiego zaczyna zyskiwać na znaczeniu.

Reakcja rynku jest jednoznaczna. EUR/USD tąpnął 0,4 proc. do 1,2615, a EUR/JPY spada o 0,3 proc. do 138,20.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.