Flesz
Autor: Konrad Białas

Minutki EBC: zalecana czujność

„W pewnym stopniu wdrożenie polityki pieniężnej można również dostosować w celu ograniczenia niepożądanych skutków ubocznych, czego przykładem jest wprowadzenie dwupoziomowego systemu oprocentowania nadwyżkowych” rezerw banków komercyjnych – napisano w minutkach.

Dotychczasowy efekt nowych narzędzi jest „raczej konserwatywny”. Rada wciąż szuka powodów utrzymywania się słabej inflacji. W ocenie sytuacji gospodarczej członkowie Rady Prezesów uznali, że zapaść w przemyśle może wkrótce wyhamować; widzą szanse w szoku podażowym związanym z zielonymi inwestycjami.

Jednocześnie Rada ma zaufanie, że nie została jeszcze osiągnięta tzw. „reversal rate”, tj. poziom stóp procentowych, przy którym dochodzi do odwrócenia relacji między akcją kredytową a oprocentowaniem.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót