Flesz
Autor: Konrad Białas

Minutki EBC pokazują silne podziały w Radzie

Około 1/3 członków w 25-os. Radzie Zarządzającej była przeciwna wznowieniu QE.

W dokumencie możemy też przeczytać, że główny ekonomista EBC Lane argumentował, że QE jest „ważnym uzupełnieniem” obniżki stopy procentowej.

W kwestii różnicowania stawek oprocentowania rezerw (tiering), większość bankierów „przystała” na niego.

Niektórzy członkowie chcieli też utrzymania dotychczasowego forward guidance opartego o parametry makroekonomiczne (osiągnięcie celu inflacyjnego).

Członkowie zwracali uwagę, że Rada nie powinna starać się zaspokoić oczekiwań rynkowych, które w obecnych trudnych warunkach są wygórowane, a takie działania mogą okazać się nieskuteczne i tylko podnieść obawy, że sytuacja jest gorsza niż w rzeczywistości.

Różnice zdań w Radzie nie są dla rynku zaskoczeniem, ale też minutki nie sugerują, jaki może być kolejny krok EBC. EUR/USD pozostaje stabilny przy 1,1025.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót