Flesz
Autor: autor: Błażej Kiermasz

Mieszane PMI z Europy

Strefa euro: dane PMI Źródło: Bloomberg, TMS

Największym rozczarowaniem okazał się odczyt z Włoch. Pomimo prognozowanej wartości 50,6 pkt., spadł on poniżej granicy 50 pkt. i wyniósł 49,0 pkt. Nieco lepiej od konsensusu (52,2 pkt.) wypadły dane z Hiszpanii. Przemysłowy PMI dla tego kraju ukształtował się na poziomie 52,6 pkt.

Spore zmiany w stosunku do wstępnych odczytów odnotowały indeksy z Francji i Niemiec. PMI dla największej gospodarki strefy euro za październik został zrewidowany w dół o 0,4 pkt., do poziomu 51,4 pkt. Zaskakujący okazał się odczyt z Francji, który wyniósł 48,5 pkt. wobec wstępnych danych zakładających 47,3 pkt.

Indeks zbiorczy dla całej Stefy euro został zrewidowany o 0,1 pkt. wobec wstępnego odczytu i wyniósł 50,6 pkt. Pomimo publikacji tych danych zmienność EUR/USD była w tym czasie dość mocno ograniczona. Dużo większe ruchy można było zaobserwować w nocy.

Na tle pozostałych wyróżnił się dzisiejszy odczyt z Wielkiej Brytanii. Październikowy PMI dla tego kraju ukształtował się na poziomie 53,2 pkt. wobec poprzedniego odczytu (51,5 pkt.) i oczekiwań wynoszących 51,4 pkt. Jest to pierwszy wzrost tego wskaźnika od 3 miesięcy. Funt w wyniku tej publikacji umocnił się, jednak skala ruchu nie była zbyt duża.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.