Flesz
Źródło: TMS Brokers

EUR/CHF: Powrót pod 1,21 po SNB

EUR/CHF 6H - Wyraźny ruch powrotnyŹródło: TMS Direct

Narodowy Bank Szwajcarii zgodnie z oczekiwaniami utrzymał cel na 3-miesięczny Libor na poziomie 0 proc., a także podtrzymał zobowiązanie do obrony minimalnego kursu EUR/CHF na 1,20.

W zeszłym tygodniu na rynku narosły spekulacje, że bank może Si pokusić o wprowadzenie ujemnych stóp procentowych. Wówczas członek Rady Zarządzającej banku Thomas Moser stwierdził, że bank pozostaje otwarty na negatywne oprocentowanie, co wyciągnęło kurs EUR/CHF o ok. 30 pkt ponad 1,21. Teraz obserwujemy ruch powrotny. Obecnie w krótkim terminie nie widzimy silniejszych podstaw dla wybicia EUR/CHF, jednocześnie w dziejszych informacjach nie widzimy impulsu za sprowadzeniem kursu ponizej 1,2050.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.